امکان نظرسنجی و رأی‌گیری آنلاین به لحظه‌نگار اضافه شد