دستور العمل استفاده از برند استریمجی (Brand Guidelines)

بروزرسانی بزرگ سیستم چت

کامل کردن پروفایل خود با استفاده از تگ‌های مرتبط

آموزش استریم با Playstation 4

آموزش اتاق فرمان لحظه‌نگار

آموزش فنی OBS

پیش نیاز های استریم در استریمجی

مرامنامه استریمجی

پرو استریمر