لحظه‌نگار

دسته بندی - نگاربن

زیرساخت و موتور استریمینگ ایرانی نگاربن

آغاز همکاری «لحظه‌نگار» و «ابر آروان» برای ارائه خدمات پایدارتر

با مهاجرت کامل زیرساخت فنی لحظه‌نگار به زیرساخت ابری آروان، از این پس محصول پخش زنده‌ی اینترنتی لحظه‌نگار با پشتوانه‌ی فنی ابر آروان سرویس‌دهی می‌کند و این کسب‌وکار با تمرکز بیش‌تری به توسعه‌ی کسب‌وکار و توسعه‌ی فیچرهای...