لحظه‌نگار

امکان ذخیره پخش زنده و بازپخش

در لحظه‌نگار پخش زنده تازه شروع ماجرا است، شما می‌توانید پس از پخش زنده آن را آرشیو کنید و در هر زمانی که می‌خواهید آن را ببینید.

قابلیت ماشین زمان (DVR)

شما نیز می‌توانید با استفاده از قابلیت “ماشین زمان” در پخش زنده زمان آن را به عقب تر ببرید و از هر لحظه‌ای که دوست دارید تماشا کنید و هیچ لحظه‌ای را در زمان پخش زنده از دست نخواهید داد.

استریمجی، محصولی از لحظه‌نگار

یک نظر