کسب درآمد

شما می‌توانید با پخش زنده از طریق لحظه‌نگار به سه روش کسب درآمد کنید.

کسب درآمد از طریق بلیت فروشی پخش زنده
می‌توانید برای پخش زنده خود، بلیت بفروشید. در این صورت، تنها کسانی می‌توانند پخش زنده شما را تماشا کنند که بلیت پخش زنده را خریداری کرده باشند. فروش بلیت هم برای پخش زنده و هم بازپخش ویدئوی شما فعال خواهد بود.
قیمت بلیت پخش زنده را شما خودتان تعریف خواهید کرد. ۷۰ درصد درآمد بلیت فروشی متعلق به برگزار کننده رویداد، و ۳۰% متعلق به لحظه‌نگار خواهد بود.
اطلاعات بیشتر… 

کسب درآمد کاربران VIP
در صورتی که شما امتیازات لازم را کسب کنید و تبدیل به یکی از کاربران VIP لحظه‌نگار شوید، می‌توانید به ازای هر بازدید از پخش زنده‌تان کسب درآمد کنید.
برای تبدیل شدن به کاربر VIP، لازم است به طور متوسط حداقل یک پخش زنده در هفته داشته باشید.
اطلاعات بیشتر…

نمایندگی لحظه‌نگار در شهرها
اگر شما به حوزه‌های فنی مسلط هستید و به پخش زنده رویدادها علاقه دارید، می‌توانید رویدادهای مختلفی که در شهرتان برگزار می‌شود را پخش زنده کنید و به ازای هر پخش زنده، از لحظه‌نگار درآمد دریافت کنید.