آموزش استریم با Playstation 4

امکان پرداخت ارزی برای کاربران خارج از کشور

آموزش اتاق فرمان لحظه‌نگار

آموزش فنی OBS

پیش نیاز های استریم در استریمجی

مرامنامه استریمجی

پرو استریمر

دورهمی گیمرهای ایرانی

قرار گرفتن لحظه‌نگار در لیست سرویس‌های ارائه دهنده پخش زنده نرم‌افزار OBS

هدایای کاربران برگزیده لحظه‌نگار در سال ۱۳۹۶ ارسال شد