فیچر جدید: آپدیت سیستم مالی لحظه‌نگار با تمام امکانات لازم برای درآمدزایی از وبینار

چگونه تاخیر در نمایش تبلیغات را به کمتر از یک ثانیه رساندیم؟