پخش زنده تصویری را به شکل صوتی گوش کنید

قابلیت جدیدی به لحظه‌نگار اضافه شده که شما می‌توانید در هنگام مشاهده پخش زنده تصویری، آن را به صوتی تبدیل کنید تا حجم اینترنت شما کمتر مصرف شود.